Posts

Showing posts from May, 2011

~*~ 2011 - Chainmaille Fun ~*~

Image
The past weeks I have been having fun with chainmaille. I ordered some charms and everytime I had some spare time I used them to make these cell phone straps.
De afgelopen weken heb ik fun gehad met chainmaille. Ik had wat bedeltjes besteld en iedere keer als ik even tijd had, heb ik ze gebruikt om deze mobiel hangertjes te maken.

This one I made earlier, when I had nothing to do.
Deze had ik eerder gemaakt toen ik niets te doen had.


~*~ 2011 - A Whole Lot Of ........ part 8 ~*~

Image
Earrings again. :D
En weer oorbellen. :D
~*~ 2011 - Fun With Wire part 2 ~*~

Image
I saw a tutorial online somewhere on how to make a wire-wrapped ring. I was so eager I started it without looking for my tools first. Seems I had misplaced my ring mandrel while I was sorting and clearing my desk a month ago.So there I was 2 wires wrapped together and no correct mandrel to make it into a ring for me.
Well I'm afraid I will have to make that ring again sometime because I turned this piece of wire into this. :D
Ik zag een turorial ergens online hoe je een wire-wrapped ring moest maken. Ik was zo enthausiast dat ik begonnen was zonder eerst op zoek te gaan naar het juist gereedschap. Blijkt dat ik mijn ring-mandrel te goed heb opgeruimd toen ik mijn bureau opruimde laatst. Dus daar zat ik 2 draden samen gewrapped en niet het juiste gereedschap om er een ring van te maken.
Nou ben ik bang dat ik die ring nog een keer moet overdoen, want het stukje draad heb ik omgebouwd tot dit. :D


~*~ 2011 - Holy Communion Jewelry ~*~

Image
Because my God child has no pierced ears I had to come up with something she could wear for her Holy Communion, I decided to go with some Fairy Earrings, they go behind the shell of the ears. Made from silver plated wire, fresh water pearls, gold-stone and silver plated chain and leaves.

Daar mijn Petekind geen gaatjes in haar oortjes heeft moest ik iets anders bedenken wat ze kon dragen voor haar eerste communie. Ik heb gekozen voor Fairy oorbellen, die achter de oorschelp gedragen worden.Gemaakt van silver plated draad, zoet water parels, goudsteen en silver plated ketting en blaadjes.


This is her showing them off.Dit is ze terwijl ze haar aanwinst showt.This is the rest I made earlier for her big day.Dit is de rest wat ik al eerder gemaakt had voor haar grote dag.