~*~ 2010 - W.I.P. ~*~


2 years ago I cut the leg part (top part) of from my daughters "All Stars".
I kept them for wanting to make a small bag with them.
Yesterday I have sewn on the bottom part.

2 jaar terug heb ik het been gedeelte (bovenstuk) van de "all Stars" van mijn
dochter afgeknipt. Ik heb ze toen bewaard omdat ik er een tasje mee wilde maken.
Gisteren heb ik er het onderstuk aangenaaid.
I started working on this chainmaille piece for my bag last week.

Ik was vorige week begonnen aan het chainmaille stukje voor mijn tasje.
The chainmaille part goes on the part where top and bottom meet,
I'm not sure yet how far down the maille will go.

Het maille gedeelte komt op de naad tussen het boven en onderdeel.
Ik weet nog niet zeker hoeveel rijen maille ik nog maak.

Popular posts from this blog

My craft creations from september 2017

A silver green Christmas - VMCdesigns

playing with ink