Saturday, 19 December 2009

Week 49

My daughter wanted to buy a bracelet like these, I told her I would make her one.
The ones you buy in the stores are mostly with a few (5 or 6) cheap plastic pendants, so I made her one with lots of metal pendants.

Mijn dochter wilde laatst zo'n wrap armband kopen, toen heb ik haar gezegd dat ik haar er eentje zou maken. Die wat ze in de winkel had gezien waren met een paar (5 of 6) goedkope plastic bedeltjes, dus heb ik haar er een gemaakt met heel veel metaal bedeltjes.Our DC (Dear Cat or Darn Cat) Ollivier has pulled al his collars to pieces.
Every time I bought him a new one and a few months later he pulled it apart.
Now I made him one in chainmaille, see if he can break this one !!!!!!!

Onze DC (Dear Cat of Darn Cat) Ollivier heeft al zijn halsbandjes gemold.
Iedere keer koop ik hem een nieuwe en binnen een paar maanden heeft hij ze al gesloopt.
Nu heb ik hem er een gemaakt van chainmaille, ben benieuwd of hij deze kapot krijg!!!!!!Finally my DC gave me permission to make a photo from hem with his new collar.


Eindelijk gaf DC me toestemming om een foto van hem te maken met zijn nieuwe riem.
Here a short impression of Ollie (DC) in the snow, of course with his new collar.Hier een korte impressie van Ollie (DC) in de sneeuw, natuurlijk met zijn nieuwe riempje.Tuesday, 15 December 2009

Week 48

It's time I upload everything from week 48.
This time I made set,
a Y-necklace a bracelet and earrings from green glass beads and silver plated findings.

Het is tijd dat ik week 48 online zet.
Deze keer heb een set gemaakt,
een Y-ketting met armband en oorbellen van groene glas kralen en verzilverde materialen


I had to make an other pair of earrings, I just couldn't resist.
Made with silver plated wire and beads

Ik moest gewoon een paar oorbellen maken, ik kon het niet weerstaan.
gemaakt van verzilverd draad en verzilverde kraaltjes.
Sunday, 6 December 2009

Week 47

Slowly catching up with updating my blog.
This week I made a load of earrings ............. again!

Langzaam ben ik weer bij met het updaten van mijn blog.
Deze week Heb ik een heleboel oorbellen gemaakt .......... alweer.
Friday, 4 December 2009

And again a bucket load of earrings.

En weer een emmer vol met bellen.
Wednesday, 2 December 2009

week 45

Finally have some time to make a small update to my blog.
And again all earrings


Eindelijk weer tijd om een kleine update te doen op mijn blog.
En weer allemaal bellen